مقالات

عقلانیت مدیریت جهادی

عقلانیت مدیریت جهادی

چكيده عقلانیت، به عنوان زیربنای هر مکتب مدیریتی می‌تواند باعث ایجاد تمایزات بسیاری بین آن مکتب و دیگر مکاتب شود. درحال حاضر، علی ...