تأسیس : ۱۳۹۵ هجری شمسی

انجمن مدیریت جهادی کشور

پیرو اوامر رهبر معظم انقالب “مدظله العالی” در سال ۱۳۹۵ پیرامون بکارگیری مدیریت جهادی در کلیه امور مدیریتی کشور، ”انجمن مدیریت کشوری“ به عنوان تشکلی ملی با اهداف کمک به پیاده سازی منویات معظم له در شاخصهای مدیریت جهادی، تربیت و آموزش مدیران کشور، توسعه فرهنگ جهادی در بین مدیران خدوم کشور و هم گرایی و هم افزایی نهادها و سازمانهای خصوصی و دولتی شکل گرفت.

Instagram
WhatsApp
LinkedIn
۶ اصل مهم

شاخص های مدیر جهادی

یک مدیر جهادی کارآمد و لایق باید تمامی تلاش خود را به کار گیرد تا مواردی که در زیر به آن ها اشاره می شود را به صورت کامل درک کند و آن ها را به مرحله اجرا در آورد.

تبعیت از رهبری

تبعیت از دستورات و احکام ولایی ولی فقیه هرگز به معنی سلب اراده و بی توجهی و تعطیلی عقل نبوده و نباید باشد.

نگاه نقادانه

نگاه نقادانه به خصوص از سوی اهل فن در هر سیستمی، بهترنی راه شناخت نقاط قوت و ضعف آن سیستم است.

تخصص و پایبندی به قانون

قانون اساسی در راستای تحقق ایده مردم سالاری دینی، آموزش های شریعت اسلام را به عنوان هنجار برتر نظام حقوقی معرفی نمود و برای آن ساختارسازی کرد.

اخلاص و صداقت

یکی کردن غرض، هدف و نیت انجام فعل، یکی کردن ظاهر و باطن، درون و بیرون، دل و جسم در انجام فعل، یکی کردن آن چه هست با آنچه که باید باشد.

کارآمدی

در فرهنگ اصطلاحات، کارآمدی به مفهوم میزان موفقیت در تحقق اهداف و یا انجام ماموریت است که نشان دهنده درجه رسیدن به اهداف می باشد.

کار گروهی و قاطعیت

اگر کار خود را به تنهایی انجام دهیم داشتن مهارت های بین فردی چندان موضوعیتی ندارد، اما این توانایی ها در کار گروهی بسیار ضروری است.

سخنان سید علی خامنه ای

انقلاب ۴۰ ساله و گام بزرگ دوم

محصول تلاش چهل ساله اکنون برابر چشم ما است کشور و ملتی ،مستقل ،آزاد ،مقتدر ،باعزت ،متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه هایی گران بها مطمئن و امیدوار دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی رکورد دار در شتاب پیشرفتهای ،علمی رکورد دار در رسیدن به رتبه های بالا در دانشها و فناوریهای مهم از قبیل هسته ای و سلولهای بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن سرآمد در گسترش خدمات ،اجتماعی سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه ی جهت گیریهای انقلابی و جهادی است و بدانید که اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود که متأسفانه بود و خسارت بار هم بود بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسیار بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموما شامل فریب و خدعه و دروغ است دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند؛ از ارزشهای انقلابی و ملی ،خود یک گام هم عقب نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و البته از موضع انقلابی، مشکلات قابل حل خود را با آنان حل کند در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت.

شهدای شاخص

شهید قاسم سلیمانی

فرمانده سابق نیروی قدس سپاه

شهید حسین همدانی

نابغه‌ جنگ‌های ناهمتراز در غرب آسیا

شهید محمد حجازی

جانشین سابق فرمانده نیروی قدس سپاه

شهید احمد کاظمی

فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران

شهید حسن تهرانی مقدم

مسئول اطلاعات منطقه‌ی ۳ سپاه شمال

مدیریت جهادی به چه معناست ؟

مدیریت جهادی ترکیبی است از واژه های مدیریت و جهاد؛ که اولی ناظر به عمل و دومی گویای یک ارزش دینی است، پس تحقق مدیریت جهادی نیازمند تقویت دو سامانه در کنار هم است. دوسامانه ای که ناظر به عمل و ارزش ها باشد. همچنین با توجه به تعاریفی که به صورت خاص از دو واژه مدیریت و جهاد ارائه میشود، میتوان گفت مدیریت جهادی یعنی: علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهای دستهجمعی، مبتنی بر مبارزه نه تنها در عرصه نظامی، بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… برای نیل به اهداف راهبردی و کلان یک ساختار و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد.

مدیریت جهادی به معنای مجموعه اقداماتی است که مدیران ایثارگر و خداباور، با استفاده از منابع انسانی (عقلی و معنوی) و امکانات مادی (نرم افزاری و سخت افزاری) برای پیشبرد و تعالی سازمان بهکار میگیرند از اینرو مدیریت جهادی حرکتی خالصانه در راه خداوند است که بر پایه معنویت و ارزشهای اخالقی و اسالمی استوار است.

تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در بین مدیران و مسئولین کشور۱۰۰%

۱۰۰%

شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیران در جهت رشد و تعالی کشور۱۰۰%

۱۰۰%

تلاش در جهت هم افزایی قوای کشور به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی۱۰۰%

۱۰۰%

تلاش برای ایجاد همدلی، همگرایی و اتحاد مدیران در جهت تحقق منافع ملی۱۰۰%

۱۰۰%

اخبار و اطلاع رسانی

اعضای انجمن

فهرست