دومین همایش ملی مدیریت جهادی

دومین همایش ملی مدیریت جهادی

سخنرانان

 

علی خلیلی / محمدرضا باهنر / عبادالله عبداللهی / محمود اسلامیان / علی اکبر صالحی/ محسن کاظمینی / سید حسن قاضی زاده هاشمی / محمد باقر نوبخت

تاریخ  و مکان برگزاری همایش

 

۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

موضوع همایش

 

اعطای نشان مدیر برگزیده جهادی جمهوری اسلامی ایران

تصاویر دومین همایش ملی مدیریت جهادی