هفتمین همایش ملی مدیریت جهادی

هفتمین همایش ملی مدیریت جهادی

سخنرانان

 

محمدحسین سپهر / رضا اردکانیان / محسن رفیق دوست / محسن رضایی

تاریخ و مکان برگزاری همایش

 

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساختمان مجلس خبرگان رهبری

موضوع همایش

 

اعطای نشان مدیر برگزیده جهادی جمهوری اسلامی ایران

دانلود گزارش جامع هفتمین همایش ملی مدیریت جهادی

تصاویر هفتمین همایش ملی مدیریت جهادی