عضویت حقیقی

با وارد کردن اطلاعات در فرم ذیل، عضو سایت انجمن مدیریت جهادی کشور شوید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید

راهنمای عضویت حقیقی در سایت

مرحله اول

لطفا نام و نام خانوادگی خود را به صورت فارسی و سپس شماره تماس و ایمیل خود را وارد کنید.

مرحله دوم

مدرک تحصیلی و شغل خود را به صورت صحیح وارد کنید.

مرحله سوم

شهر اقامت و محل تولد خود را به صورت صحیح وارد کنید.

مرحله چهارم

کد ملی و کد پستی را بدون جداکننده و تاریخ تولد خود را وارد کنید.

مرحله پنجم

بعد از تایید عضویت از طرف مدیریت، روی پرداخت حق عضویت کلیک کنید.