چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی

چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی

سخنرانان

 

محمدحسین سپهر / محمدباقر نوبخت / مسعود پزشکیان / محمد شریعتمداری 

تاریخ و مکان برگزاری همایش

 

۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

موضوع همایش

 

اعطای نشان مدیر برگزیده جهادی جمهوری اسلامی ایران

تصاویر چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی