اولین همایش ملی مدیریت جهادی

اولین همایش ملی مدیریت جهادی

سخنرانان

 

محسن کاظمینی / محمدجواد ایروانی / رستم قاسمی / عبادالله عبداللهی

تاریخ و مکان برگزاری همایش

 

۱۰ دی ماه ۱۳۹۳ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

موضوع همایش

 

اعطای نشان مدیر برگزیده جهادی جمهوری اسلامی ایران

تصاویر اولین همایش ملی مدیریت جهادی