پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی

پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی

سخنرانان

 

محمدحسین سپهر / سیدعبدالرحیم موسوی / سید محمد بطحایی / محمدرضا عارف / محسن رفیق دوست

تاریخ و مکان برگزاری همایش

 

۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

موضوع همایش

 

اعطای نشان مدیر برگزیده جهادی جمهوری اسلامی ایران

تصاویر پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی