لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی یکی از رشته‌های شتاب دهنده توسعه صنعتی است. صنعتی متنوع با کاربرد‌های گوناگون که به‌صورت گسترده علاوه بر استفاده وسیع خانگی و تأمین‌کننده نیاز ضروری و غیرقابل اجتناب خانواده‌ها، در بخش‌های اداری و تجاری کاربرد دارد و سهم بسیار وسیعی از بازار را به‌ خود اختصاص داده است. صنعتی که برای صنایع فولاد، پتروشیمی، مس و … ارزش افزوده ایجاد می‌کند. با توجه به این ویژگی‌ها، ایجاد فضای کسب و کار مطلوب برای تعالی و تکامل این صنعت – به وجود آوردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه واحد‌های صنعتی – بررسی قوانین و مصوبات مرتبط با تولید، تعرفه، مسائل پولی و صادرات و … توسعه فرهنگ صنعتی – تقویت بخش‌های تحقیق و توسعه و ارتقای سطح مدیریت در این بخش – توسعه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و جذب فناوری – تولید محصولات رقابتی قابل رقابت با محصولات خارجی – توسعه صادرات و … محور و مرکز ثقل برنامه‌های انجمن صنایع لوازم خانگی به شمار می‌آیند.

اهداف

  • تقویت روحیه تشکل گرایی و بهره گیری از خرد جمعی
    افزایش بهره وری فرآیندهای تولید
  • بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش کارایی و راندمان در صنایع لوازم خانگی
  • توسعه بازار لوازم خانگی در داخل و خارج از کشور با بهره گیری از استانداردهای ملی و بین المللی و دانش فنی
  • توسعه و تعمیق پیوند بین علم و صنعت در واحدهای صنعتی
  • ترویج و توسعه مدیریت دانش محور در صنایع لوازم خانگی
  • ایجاد زمینه‌ها و امکانات مناسب و مطلوب برای تولید محصولات رقابتی
  • شناسایی و بررسی مشکلات اساسی و نقاط ضعف و قوت این صنعت به منظور برنامه ریزی جامع برای توسعه و رشد کمی و کیفی لوازم خانگی